foto
foto Všeobecné osmiletégymnázium foto Všeobecné čtyřletégymnázium foto Pedagogickélyceum foto Přírodovědnélyceum foto Zdravotnickélyceum
 

Soukromé gymnázium a Střední odborná škola IUVENTAS - Ostrava 

Srdečně Vás vítáme na stránkách naší školy.

Dovolte nám, abychom Vám představili školu, která v rámci vzdělávání klade důraz především na individuální přístup, možnosti a potřeby jednotlivců.

Jedním z důležitých úkolů a prioritou školy je kvalitní příprava žáků ke studiu na vyšších odborných i vysokých školách.

Jsme škola rodinného typu, a proto  preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák - učitel - rodič. V rámci výuky jsou také zohledňovány specifické potřeby žáků.

Třídy s menšími počty žáků  umožňují kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením samotných žáků během vyučování.

 

Žáci v oboru 8letého gymnázia mají možnost v době před a po ukončení výuky trávit ve škole volný čas ve školní herně, nebo ve školním klubu IUVENTÍK. Zde může probíhat domácí příprava do školy, zájmové aktivity  nebo pobyt venku v areálu školy.

Soukromé gymnázium a Střední odborná škola IUVENTAS - Ostrava dbá na celkový rozvoj mladých lidí s tvorbou zdravého sebevědomí, sebeprosazování, uvědomování  si morálních a společenských hodnot. Zároveň prosazujeme nutnost rozvoje celoživotního učení jako podmínky pro další vývoj  společnosti.

Další odkazy najdete na http://www.stredniskoly.cz/ a https://www.youtube.com/watch?v=bmwC7O0lUPk&feature=youtu.be

Pokud Vás naše škola zaujme, těšíme se na Vaši osobní návštěvu a kontakt.

Vážení rodiče, Vaše děti jsou důležité a naší škole na nich záleži.


 

 

 

 

 

   
 
 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio