Aktuality a novinky

30/06/2018 - Prázdniny

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na Vás zase 3.9.2018,v 8:00 hodin, kdy začíná nový školní rok 2018/2019. Vedení školy a pedaggové jsou ve škole od 27.8.2018.
 

15/06/2018 - Podzimní termín maturitní zkoušky

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k této zkoušce.
 

06/06/2018 - Přivítání nových prvních ročníků

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení školy a celý pedagogický sbor
 

30/04/2018 - 2. kolo přijímacího řízení

Pro doplnění kapacit v jednotlivých oborech vyhlašuje škola 2. kolo přijímacího řízení dne 3.5.2018. Pro informaci o počtech žáků volejte prosím na tel.: 602 200269
 

27/04/2018 - Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky 1.kola přijímacího řízení můžete najít v oddíle "Přijímací řízení - Výsledky přijímacího "řízení. Pokud máte zájem u nás studovat, přijďte si vyzvednout rozhodnutí o přijetí ke studiu pro školní rok 2018/2019. Těšíme se na Vás.Vedení školy
 

21/03/2018 - Pozvánka k maturitní zkoušce

Upozorňujeme všechny žáky, kteří se budou účastnit společné části písemné maturitní zkoušky - Jaro 2018 na to, že si musí osobně vyzvednout pozvánku k této MZ v době od 22.3.2018 - 6.4.2018. Bez této pozvánky nemůžete zkoušku konat.
 

11/01/2018 - Prezentace školy ve Futuru

Srdečně Vás zveme na prezentaci naší školy, která se bude konat dne 19.1.2018 v OC Futurum Ostrava.
 

11/01/2018 - Změna rozvrhu DS

Žáci, kteří navštěvují gymnázium v dálkové formě studia budou mít dne 20.1.2017 přesunuty vyučovací hodiny ZSV z 5. a 6. na 3. a 4. vyuč.hodinu
 

22/12/2017 - Vánoční přání

Vedení školy a celý pedagogický sbor Vám všem přeje krásné prožití svátků, hodně zdraví, pokoje a lásky. Do Nového roku vše krásné a ať se Vám splní vše, co si přejete.
 

13/12/2017 - Výpis z přihlášky k MZ

Žáci, kteří jsou přihlášeni k jarnímu termínu maturitní zkoušky, si musí osobně převzít u ředitele školy výpis z přihlášky k MZ -Jaro 2018, v době od 13.12. - 21.12.2017 do 12:00 hodin
 

23/11/2017 - Den otevřených dveří

Dne 4. 12. 2017 se koná na naší škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době od 7:30 - 17:30 hodin Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás Vedení školy
 

16/11/2017 - Přihláška k maturitní zkoušce

Upozorňujeme všechny žáky, kteří budou vykonávat maturitní zkoušku Jaro 2018 na to, že si musí u ředitele školy vyplnit přihlášku. V době od 20.11 - 1.12.2018.
 

18/08/2017 - Provoz školy

Provoz školy začíná od 28.8.2017. Vedení školy i pedaggický sbor bude na pracovišti od 7:00 - 14:30 hodin denně.
 

28/06/2017 - Výpis z příhlášky k MZ

Všichni žáci, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu maturitní zkoušky si musí osobně přijít převzít výpis z přihlášky k maturitní zkoušce od 28.6.2017 - 4.7.2017 do 12:00 hod.
 

15/06/2017 - Přihláška k maturitní zkoušce

Upozorňujeme žáky na přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku si musíte vyzvednout u ředitele školy v době od 15.6.2017 do 23.6.2017.
 

28/04/2017 - II. kolo přijímacího řízení

Dne 3.5.2017 vyhlašuje škola II. kolo přijímacího řízení pro doplnění některých studijních oborů. Pro informace můžete využít tel.: 602200269 Těšíme se na Vás
 

06/04/2017 - Elektronická žákovská knížka

Naše škola zavedla od 1.4.2017 elektronickou žákovskou knížku. Prosíme všechny zákonné zástupce, aby si u ředitele školy převzali přístupový kód. Žáci mají své přístupové kódy k dispozici u svých třídních učitelů.
 

14/03/2017 - Pozvánka k maturitní zkoušce

Všichni žáci, kteří budou skládat maturitní zkoušku v jarním termínu, si musí vyzvednout pozvánku k MZ u ředitele školy do 24.3.2017
 

12/03/2017 - Přijímací řízení

Uchazeči, kteří podali na naši školu přihlášku ke studiu pro školní rok 2017/2018, obdrží pozvánku k jednotné zkoušce a dalšími pokyny v termínu do 30.3.2017.
 

22/12/2016 - Vánoční přání

Vedení školy a všichni zaměstnanci přejí svým žákům a jejich rodinám krásné prožití Vánočních svátků, pokoj, radost a rodinnou pohodu. Do Nového roku 2017 zdraví a splnění všech přání.
 

07/12/2016 - Výpisy z přihlášky k MZ

Upozorňujeme všechny žáky, že si musí osobně vyzvednout výpis z přihlášky k MZ Jaro 2017 v době od 12.12.2016 - 21.12.2016 do 14:00 hodin.
 

16/11/2016 - Přihláška k MZ - termín Jaro 2017

Upozorňujeme všechny žáky, kteří chtějí složit MZ v jarním termínu roku 2017 na to, že si musí u ředitele školy do 1.12.2016 vyplnit a podepsat přihlášku k této zkoušce.
 

13/09/2016 - Přednášky pečujeme o své zdraví - bezplatně

28.9.2016, 29.9.2016, 30.9.2016, 3.10.2016, 4.10.2016 více info na letáku
 

23/08/2016 - Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku 2016/2017 je stanoveno na 1.9. 2016 v 8:00 hodin v budově školy. Srdečně zveme všechny žáky i jejich rodiče. Těšíme se na Vás. Vedení školy a pedagogický sbor.
 

23/08/2016 - Pozvánky k MZ v podzimním termínu

V době od 25.8.2016 jsou u ředitele školy k dispozici pozvánky k písemné části MZ v podzimním terminu.Tuto pozvánku si musí žáci vyzvednout osobně.
 

28/06/2016 - Výpis z přihlášky k MZ

Ve dnech 30.6. a 1.7.2016 v době od 8:00 - 12:00 hodin si musí žáci, kteří budou maturovat v podzimním termínu, vyzvednout u ředitele školy "Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce".
 

16/06/2016 - Přihlášky k maturitní zkoušce

Žáci, kteří chtějí složit maturitní zkoušku v podzimním termínu 2016 si musí v době od 17.6. do 27.6.2016 osobně ve škole vyplnit a podepsat přihlášku.
 

03/06/2016 - Vítání žáků budoucích prvních ročníků

Srdečně zveme všechny žáky budoucích 1. ročníků školního roku 2016/2017 a jejich rodiny ke společnému setkání, které se bude konat v budově školy dne 16.6.2016 v 16:00hodin. Těší se na Vás vedení školy a pedagogičtí pracovníci
 

03/06/2016 - Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Slavnostní předání maturitního vysvědčení za školní rok 2015/2016 se bude konat 13.6.2016 v 16:00 hodin v obřadní síni Slezskoostravské radnice. ( u mostu Miloše Sýkory) Těšíme se na Vás. Vedení školy a pedagogický sbor.
 

23/04/2016 - II. kolo přijímacího řízení

Dne 26.4.2016 vyhlásila škola II. kolo přijímacího řízení pro dolnění malého počtu uchazečů.Pro informaci posledních volných míst v jednotlivých oborech můžete volat na telefon 602200269 zřizovatele školy, nebo ředitele školy.
 

17/03/2016 - Dálková forma studia

Upozorňujeme žáky v dálkové formě studia na změnu ve výuce: výuka z 26.3.2016 je přesunuta na den 19.3.2016 v době o 10:30 - 12:55 hod. výuka z 27.3.2016 je přesunuta na den 30.4.2016
 

03/03/2016 - Přihláška k maturitní zkoušce

Upozorňujeme všechny žáky, kteří budou vykonávat maturitní zkoušku v jarním termínu 2016 na povinnost vyzvednout si pozvánku k MZ v termínu od 4.3. - 18.3.2016
 

21/12/2015 - Vánoční přání

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům a jejich rodinám krásné prožití svátků, hodně lásky, pokoje a do Nového roku 2016 zdraví.
 

08/12/2015 - Maturitní zkouška

Upozorňujeme všechny žáky, kteří se přihlásili k jarnímu termínu MZ, že si od 9.12 - 21.12.2015 musí u ředitele školy převzít výpis z přihlášky k MZ.
 

26/11/2015 - Vánoční akademie žáků

Srdečně Vás všechny zveme na Vánoční akademii žáků naší školy, která se bude konat dne 11.12.2015 v 17:00 hodin v budově školy. Těšíme se, že spolu strávíme pěkný předvánoční čas. Vedení školy a celý pedagogický sbor
 

12/11/2015 - Přihlášky k MZ

Přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní termín školního roku 2015/2016 je možno vyzvednout a následně podat u ředitele školy ve dnech od 13.11.2015- 1.12.2015.
 

10/11/2015 - Dálkové studium

Upozorňujeme žáky v dálkové formě studia na změnu v konzultacích. Na místo AJ/RJ z 14.11. bude vyučována za FY z 5.12. AJ/RJ z 14.11. bude pak vyučována 5.12.
 

16/10/2015 - Studijní pobyt žáků ve Velké Británii

Podmínky výběru účastníků studijního pobytu ve Velké Británii (Brighton) naleznete v oddíle STUDIUM - "Poznej Evropu".
 

18/08/2015 - Zahájení školního roku 2015/2016

Zahájení školního roku 2015/2016 pro všechny žáky bude 1.9.2015 v 8:00 hod. v budově školy. Těšíme se na Vás po prázdninách.
 

18/08/2015 - Pokyny k písemné zkoušce společné části MZ

Dne 18.8.2015 byly prostřednictvím školy zaslány všem žákům, kteří uvedli svůj mailový kontakt, pokyny k písemné zkoušce společné části MZ. V době od 25.8. - 31.8.2015 se musí každý žák osobně dostavit do školy k podpisu a převzetí pozvánky pro tuto zkoušku.
 

03/07/2015 - Letní prázdniny

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje svým žákům a jejich rodinám krásné prázdniny, hodně sluníčka, pohody, odpočinku a prázdninových zážitků. Provoz školy bude opět zahájen od 25.8.2015
 

17/06/2015 - Uvítání žáků budoucích 1. ročníků

Srdečně zveme všechny na dnešní společné posezení žáků budoucích 1.ročníků a jejich rodin, spolu s pedagogy a žáky naší školy. Akce začíná v 16:00 hodin. Těšíme se na Vás
 

12/06/2015 - Přihlášky k podzimnímu termínu MZ

Upozorňujeme žáky, kteří chtějí vykonat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2015 na to, že si do 25.6.2015 musejí přijít k řediteli školy podepsat přihlášku k této zkoušce.
 

02/06/2015 - Slavnostní předávání mturitního vysvědčení

Dne 8.6.2015 v 15:00 hodin proběhne slavnostní předávání maturitního vysvědčení žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku a ukončili studium na naši škole v denní i dálkové formě studia. Předávání vysvědčení se uskuteční v obřadní síni Slezskoostravské radnice. Srdečně Vás všechny zveme k této slavnostní události.
 

02/06/2015 - Vernisáž žáků školy

Srdečně Vás zveme na vernisáž výtvarných prací žáků naší školy, která se koná dne 2.6.2015 v 17,00 hod. v Galerií literární kavárny. Galerie se nachází v 1. poschodí za knihkupectvím ACADEMIA na centrálním náměstí Ostrava.
 

29/04/2015 - Informace o počtech volných míst ke studiu

Pro informaci o volných počtech míst ke studiu v jednotlivých oborech školního roku 2015/2016 můžete prosím volat na tel. 602200269. Těšíme se na Vás.
 

23/04/2015 - II. kolo přijímacího řízení

Dne 24.4.2015 proběhne II. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015 pro doplnění stavu přijímaných uchazečů.
 

02/04/2015 - Velikonoční prázdniny

Vedení školy a všichni pedagogičtí pracovníci přeji svým žákům a jejich rodinám pěkné prožití Velikonoc, hodně zdraví a jarního sluníčka.
 

09/03/2015 - Přihlášky ke studiu

Dovolujeme si upozornit zájemce o studium, že přihlášky ke studiu je nutné doručit na adresu Kounicova 1320/2,Ostrava-Moravská Ostrava, kam se škola přestěhovala od 1.9.2014 Těšíme se na Vás.
 

06/03/2015 - Pozvánky k písemné části MZ

Upozorňujeme žáky 4. ročníků na převzetí pozvánky k písemné zkoušce společné části maturitní zkoušky. Pozvánku si můžete vyzvednout u ředitelky školy od 9.3. - 27.3.2015
 

03/01/2015 - Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří,který se bude konat dne 27.1.2015 v době od 7:00 - 18:00 hod. ve školní budově na ul.Kounicová 2,Ostrava-Moravská Ostrava Těšíme se na Vás i Vaše děti.
 

21/12/2014 - Vánoční přání

Vedení školy spolu se všemi pedagogickými pracovníky Vám všem přeje nádherné Vánoce plné lásky, klidu a sváteční pohody. V Novém roce hlavně hodně zdraví.
 

11/12/2014 - Výpis z přihlášky k MZ

Upozorňujeme žáky, kteří se přihlásili k jarnímu termínu MZ na to, že si v době od 15.12. - 19.12.2014 musí osobně vyzvednout výpis z přihlášky k MZ u ředitele školy
 

11/12/2014 - Předvánoční akce na škole

Srdečně Vás všechny zveme na předvánoční odpoledne, které se koná ve školní budově na Kounicově ulici Ostrava dne 12.12.2014 v době od 17:00 hod. Žáci i učitelé si pro hosty připravili bohatý program vystoupení, hudby a pohoštění. Vystoupí zde také skupina MAROD a zpěvák Vojtěch Šenkýř. Těšíme se na Vás
 

15/11/2014 - Přihláška k maturitní zkoušce

Žáci,kteří chtěji složit maturitní zkoušku v jarním termínu roku 2015 musejí podat přihlášku k této MZ v době od 15.11.2014 do 1.12.2014 u ředitele školy.Bez podání přihlášky nelze MZ vykonat.
 

21/08/2014 - Zahájení školního roku 2014/2015

Zahájení školního roku 2014/2015 pro žáky 4-letých oborů (gymnázium,pedagogické,zdravotnické,přírodovědné lyceum)se koná v 8:00 hod. v budově školy na adrese: Kounicova 2,Moravská Ostrava (naproti haly Tatran za městskou nemocnicí Fifejdy).Škola se přestěhovala z odloučeného pracoviště Ostrava-Koblov do nových prostor na Kounicové ul. 2,Ostrava. Zde bude probíhat také výuka dálkové formy studia. Žáci 8-letého oboru gymnázia zůstávají na výuku v sídle školy na adrese: U Dvoru 1119/14,Ostrava.Mariánské Hory a zahájení školního roku se koná v 8:00 hod. Vedení školy a kolektiv pedagogických pracovníků se na Vás těší.
 

21/08/2014 - Přihlášky k podzimnímu termínu MZ

Žáci, kteří budou vykonávat MZ v podzimním termínu musejí osobně podepsat a převzít pozvánku k této MZ. Ve školní budově na ul. Kounicova 2, Ostrava-Moravská Ostrava v termínu do 27.8.2014.
 

12/06/2014 - Podzimní termín MZ

Žáci,kteří chtějí vykonat MZ v podzimním termínu roku 2014 musí vyplnit přihlášku v budově školy Koblov v době od 16.6.2014-20.6.2014 v 8:00-12:00 hod.
 

10/06/2014 - Pozvánka na zahradní párty

Dne 17.6.2014 v 16h se uskuteční zahradní párty v Hale Tatran. Program: uvítání prvních ročníků, kulturní program studentů, pohoštění. Jste srdečně zváni.
 

10/06/2014 - Flash mob dance in Ostrava

Víte co je to Flash mob? Studenti Soukromého gymnázia a Střední odborné školy Iuventas a žáci ZŠ Bohumínská Vám to předvedou. Dne 18.6.2014 od 16h ve FORUM NOVÁ KAROLÍNA.
 

10/06/2014 - Oznámení

Vážení rodiče a žáci, dovolujeme si Vám oznámit, že se odloučené pracoviště školy (Ostrava-Koblov)stěhuje od 1.9.2014 do nových prostor. Nová školní budova se nachází na adrese: Kounicova 2,Moravská Ostrava (naproti haly Tatran za městskou nemocnicí Fifejdy). Do této školní budov budou docházet ve školním roce 2014/2015 žáci všech 4-letých oborů. Žáci 8-letého oboru gymnázia zůstávají na výuku v sídle školy na adrese: U Dvoru 1119/14,Ostrava.Mariánské Hory Těšíme se na Vás v nové škole Vedení školy a kolektiv pedagogických pracovníků
 

04/06/2014 - Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Slavnostní předání maturitního vysvědčení se koná 9.6.2014 v 15h na Slezskoostravské radnici. Všichni jsou srdečně zváni.
 

29/04/2014 - Naplněnost oborů pro šk.r.2014/2015

Pro zjištění počtu volných míst po přijímacím řízení pro šk.r. 2014/2015 prosím volejte na tel.číslo ředitele školy, nebo zřizovatele. Počty těchto volných míst v jednotlivých oborech se denně mění.
 

14/03/2014 - Nový web

Spustili jsme nové webové stránky, na kterých bychom Vás rádi informovali o všem, co se u nás děje!
 

 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio