Informace a termíny

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 pro školní rok 2020/2021  probíhá  na základě absolvování  testů jednotné zkoušky stanovené MŠMT a výsledků dosažených v 8. ročníku ZŠ a 1. pol. 9. ročníku ZŠ.


Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího  řízení,  žáci se již NEÚČASTNÍ jednotné zkoušky CERMAT.

 

Přihláška ke vzdělávání v denním studiu se podává střední škole  do 1. března 2019.

Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 1. března 2019.

Uchazečům bude přidělen číselný kód, pod kterým budou zveřejněny  výsledky přijímacího řízení do 2 dnů po termínu  konání přijímacího řízení  v budově školy na ul. Kounicova 2, Ostrava-Moravská Ostrava a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel školy písemnou formou. 

Uchazeči o studium Pedagogicého lycea musí mít na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Vzory tiskopisů

Vzory tiskopisů si můžete stáhnout na adrese http://www.iuventas.dev/prijimaci-rizeni/formulare

Termíny

1. kolo přijímacího řízení pro denní formy studia čtřletých oborů se bude konat v termínu stanoveném MŠMT, na základě pozvánky

1. kolo přijímacího řízení pro denní formu studia Gymnázia - 8leté se bude konat v termínu stanoveném MŠMT,  na základě pozvánky

1. kolo přijímacího řízení pro dálkovou formu studia se bude konat  v termínu stanoveném MŠMT,  na základě pozvánky.

Další kola vyhlásí škola dle naplněnosti jednotlivých oborů. Pro informaci můžete volat tel.: 602200269.Nevyhovuje Vám škola na které nyní  Vaše dítě studuje ?

Potřebujete změnit školu, nebo studijní obor i během školního roku?

V případě zájmu mohou rodiče  kdykoli požádat o přestup svého  dítěte k nám na školu i během školního  roku 2018/2019, do všech studijních oborů.


Totéž platí i pro dálkovou formu studia.

Těšíme se na Vás. 

K prohlídce školy  lze využít den otevřených dveří v termínech:

  4.12.2017      od 8,00 - 18,00 hod.

   10.1.2018     od 8,00 - 18,00 hod.

Školu je možno navštívit i v jiném termínu po předchozí domluvě.

 

Počet přijímaných uchazečů

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019 v příslušném oboru a formě vzdělávání.

kód oboru

název oboru

stupeň vzdělávání 

forma vzdělávání 

délka vzdělávání v rocích 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium - všeobecné střední s maturitní zkouškou denní 4 30

79-41-K/81

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium - všeobecné střední s maturitní zkouškou denní 8 20

79-41-K/41

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium - všeobecné střední s maturitní zkouškou dálkové 4 30

78-42-M/03

ŠVP IUVENTAS

Pedagogické lyceum střední s maturitní zkouškou denní 4 30

78-42-M/04

ŠVP IUVENTAS

Zdravotnické lyceum střední s maturitní zkouškou denní 4 30

78-42-M/05

ŠVP IUVENTAS

Přírodovědné lyceum střední s maturitní zkouškou denní 4 30

 
 
 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio