Informace a termíny

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018  probíhá  na základě absolvování  testů jednotné zkoušky stanovené MŠMT a výsledků dosažených v 8. ročníku ZŠ a 1. pol. 9. ročníku ZŠ.


Škola vyhlásila dne 3.5. 2017  II. kolo přijímacího řízení pro doplnění kapacity některých studijních oborů.

V tomto dalším kole přijímacího řízení se žáci NEÚČASTNÍ jednotné zkoušky CERMAT.

 

Přihláška ke vzdělávání v denním studiu se podává střední škole  do 1. března 2017. Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 1. března 2017.

Uchazečům bude přidělen číselný kód, pod kterým budou zveřejněny  výsledky přijímacího řízení do 2 dnů po termínu  konání přijímacího řízení  v budově školy na ul. Kounicova 2, Ostrava-Moravská Ostrava a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel školy písemnou formou. 

Uchazeči o studium Pedagogicého lycea musí mít na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Žáci oboru 8letého  gymnázia,kteří byli  přijati pro šk.r. 2017/2018 platí  školné za 1.- 4. ročník

1000,- Kč/měsíčně

Vzory tiskopisů

Vzory tiskopisů si můžete stáhnout na adrese http://www.iuventas.dev/prijimaci-rizeni/formulare

Termíny

1. kolo přijímacího řízení pro denní formy studia čtřletých oborů se bude konat  12. 4. 2017 na základě pozvánky

1. kolo přijímacího řízení pro denní formu studia Gymnázia - 8leté se bude konat 18. 4. 2017 na základě pozvánky

1. kolo přijímacího řízení pro dálkovou formu studia se bude konat  12.4. 2017  na základě pozvánky.Nevyhovuje Vám škola na které nyní  Vaše dítě studuje ?

Potřebujete změnit školu, nebo studijní obor i během školního roku?

V případě zájmu mohou rodiče  kdykoli požádat o přestup svého  dítěte k nám na školu i během školního  roku 2016/2017, do všech studijních oborů.


Totéž platí i pro dálkovou formu studia.

Těšíme se na Vás. 

K prohlídce školy  lze využít den otevřených dveří v termínech:

     20.1.2017   od 8,00 - 18,00 hod.

     27.1.2017   od 8,00 - 18,00 hod.

Školu je možno navštívit i v jiném termínu po předchozí domluvě.

 

Počet přijímaných uchazečů

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018 v příslušném oboru a formě vzdělávání.

kód oboru

název oboru

stupeň vzdělávání 

forma vzdělávání 

délka vzdělávání v rocích 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium - všeobecné střední s maturitní zkouškou denní 4 30

79-41-K/81

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium - všeobecné střední s maturitní zkouškou denní 8 20

79-41-K/41

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium - všeobecné střední s maturitní zkouškou dálkové 4 30

78-42-M/03

ŠVP IUVENTAS

Pedagogické lyceum střední s maturitní zkouškou denní 4 30

78-42-M/04

ŠVP IUVENTAS

Zdravotnické lyceum střední s maturitní zkouškou denní 4 30

78-42-M/05

ŠVP IUVENTAS

Přírodovědné lyceum střední s maturitní zkouškou denní 4 30

 
 
 
28/06/2017 Výpis z příhlášky k MZ
 

Všichni žáci, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu maturitní zkoušky si musí osobně přijít převzít výpis z přihlášky k maturitní...

 
15/06/2017 Přihláška k maturitní zkoušce
 

Upozorňujeme žáky na přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášku si musíte vyzvednout u ředitele školy v době od 15.6.2017 do...

 
28/04/2017 II. kolo přijímacího řízení
 

Dne 3.5.2017 vyhlašuje škola II. kolo přijímacího řízení pro doplnění některých studijních oborů. Pro informace můžete využít tel.:...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio