Pedagogické lyceum

Kmenový obor: 7842M Lyceum
Studijní obor: 78-42-M/03 
Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu nebo cizí jazyky, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia: 4 roky, denní studium ukončené maturitní zkouškou
Učební plán:  

 

Studijní obor pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň základní školy, dvouoborové kombinace učitelství pro základní a střední školy s výchovami, humanitními či jazykovými předměty, pedagogikou, psychologií apod.) či humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, dějepis, občanská nauka apod.), popř. budou studovat vyšší odborné školy pedagogického či sociálního zaměření.

Cílem studijního oboru je podchytit a prohloubit zájem žáků o studium učitelských oborů a vybavit žáky nejen potřebnými vědomostmi a s nimi souvisejícími dovednostmi, ale i dovednostmi, technikami a návyky potřebnými pro jejich úspěšné další studium. Pedagogické lyceum usiluje o zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na vysokých popř. vyšších odborných školách příslušného zaměření.

Vzdělávací program je založen na širším všeobecně - vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělání, avšak s prohloubenou výukou některých všeobecně - vzdělávacích předmětů, zejména výchov, humanitních a jazykových předmětů. Nedílnou součástí vzdělávacího programu jsou i základy odborného vzdělávání, které se vzhledem k předpokládanému zaměření vysokoškolského studia opírají především o pedagogické a psychologické disciplíny.

Vzdělávací obsah je koncipován ve dvou rovinách - jednu tvoří učivo povinné pro všechny žáky, druhá menší část, je tvořena učivem předmětů volitelných. Širší vzdělávací nabídka vytvořená zařazením volitelných předmětů vytváří lepší předpoklady pro profesní rozhodování žáků a také prohlubuje jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia.

Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří prokázali určitou hudební, výtvarnou, pohybovou a rétorickou zdatnost, jejich výslovnost by měla být bez závad.

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Školní vzdělávací program IUVENTAS

 

Denní studium

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

 

 

Cizí jazyk I

3

3

3

3

12

 

 

Cizí jazyk II

3

3

3

3

12

 

 

Dějepis

2

2

1

1

6

 

 

Občanská nauka

2

-

-

-

2

 

 

Matematika

3

3

2

2

10

 

 

Fyzika

2

1

-

-

3

 

 

Chemie

-

2

-

-

2

 

 

Biologie

2

1

1

-

4

 

 

Informační a komunikační technologie

-

1

2

2

5

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

Estetické vzdělávání

7

3

-

-

10

 

 

Ekonomika

-

-

1

2

3

 

 

Pedagogická psychologie

3

3

3

3

12

 

b) oborové

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatická výchova

-

2

3

4

9

 

 

Výtvarná výchova

-

2

4

3

9

B. Povinně volitelné

 

 

 

 

 

 

 

Seminář z českého jazyka

-

-

1

1

2

 

 

Konverzace z cizího jazyka

-

-

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

32

32

32

32

128

 Schválila pedagogická rada 31. 8. 2012

 

Ing. Lenka Zdražilová

ředitelka školy

 

 
 
 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio