Přírodovědné lyceum

Kmenový obor: 7842M Lyceum
Studijní obor: 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia: 4 roky, denní studium ukončené maturitní zkouškou
Učební plán:  

 

Vzdělávací program přírodovědného lycea připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, zejména technologického a přírodovědného charakteru.

Studijní obor sleduje tyto cíle:

  • podchytit žáky s hlubším zájmem o přírodu, ochranu životního prostředí a přírodní vědy, kteří mají studijní předpoklady a ambice, nejsou však dosud profesně vyhraněni;
  • poskytnout těmto žákům vědomosti a dovednosti všeobecně vzdělávacího i obecně odborného charakteru, které jim umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě;
  • orientovat přípravu žáků na náročné studium na vysokých a vyšších odborných školách, seznámit žáky s využitím přírodních věd v aplikovaných odvětvích a ve vybraných technologických procesech šetrných k životnímu prostředí, používaných v určitých oborech, na něž je škola zaměřena;
  • připravit uchazeče ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách nejen po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové, zejména formovat jejich pozitivní a odpovědný vztah k přírodě a k životnímu prostředí.

Pokud absolvent přírodovědného lycea nebude pokračovat ve studiu, může se uplatnit, vzhledem k získaným obecně odborným poznatkům z oblasti ekologie, chemie, geografie, informačních a komunikačních technologií, potravinářství, zemědělství apod., v činnostech laboratorního i provozního charakteru, dále v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech příslušné profilace. Může si také doplnit kvalifikaci pro výkon povolání v rámci dalšího vzdělávání formou kvalifikačních či rekvalifikačních kurzů.

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

Školní vzdělávací program: IUVENTAS

 

Denní studium

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

 

 

Cizí jazyk I

3

3

3

3

12

 

 

Cizí jazyk II

3

3

3

3

12

 

 

Dějepis

2

1

-

-

3

 

 

Občanská nauka

2

-

-

-

2

 

 

Zeměpis

3

2

-

-

5

 

 

Matematika

3

3

3

3

12

 

 

Fyzika

2

2

2

2

8

 

 

Chemie

2

2

2

-

6

 

 

Biologie

1

2

2

1

6

 

 

Ekonomika

2

1

-

-

3

 

 

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

Estetické vzdělávání

2

2

1

-

5

 

b) oborové

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovaná chemie

-

1

1

3

5

 

 

Aplikovaná biologie

-

-

2

3

5

 

 

Technologické procesy

-

2

2

3

 7

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

Seminář z českého jazyka

-

-

2

2

4

 

 

Konverzace z cizího jazyka

-

-

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

32

32

32

32

128

 

Schválila pedagogická rada 31. 8. 2011.                                                                  

 

                                                                                                          Ing. Lenka Zdražilová

                                                                   ředitelka školy

 

 
 
 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio