Školné

Pro školní rok 2018/2019  je stanovena výše školného pro denní studium na 2.000,- Kč/ měsíčně.  (žák platí jen 10 měsíců v každém školním roce. Prázdniny se neplatí). Platbu školného lze individuálně nastavit do měsíčních splátek.

 

Žáci, kteří jsou přijati do oboru 8letého  Gymnázia  PLATÍ  ve šk.r. 2018/2019  školné v 1.- 4.  roce studia pouze 1000,- Kč měsíčně.

Každému žáku jsou  zapůjčeny sady  učebnic pro 1. - 2. školní rok.Učebnice jazyků si žák kupuje. Škola nákup zajistí.

Pro školní rok 2018/2019 ( první ročníky) je stanovena výše školného pro dálkové studium na 1.900,- Kč./měsíčně.(žák platí jen 10měsíců v každém školním roce. Prázdniny se neplatí). Platbu školného lze individuálně nastavit do měsíčních splátek.

 

Žáci dálkového studia učebnice nedostávají, ale mají na webu školy k dispozici zpracované podpůrné studijní materiály

 
 
 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio