Tématické plány

 

  •  Gymnázium - 4 leté - denní forma studia

         1. ročník - ČJ, AJ, BI, D, FY, GE, HV, CH, IKT, M, NJ, RJ, TV, VV, Z, ZSV

         2. ročník - ČJ, AJ, BI, D, FY, GE, HV, CH, IKT, M, NJ, ŠJ, TV, VV, ZSV

         3. ročník - ČS, AJ, BI, ČJ, D, FY, CH, KAJ, M, NJ, SČJ, SSV, ŠJ, TV, Z, ZSV

         4. ročník - ČJ, AJ, ČS, BI, D, FY, CH, KAJ, M, NJ, SČJ, SSV, ŠJ, TV, Z , ZSV  •  Gymnázium - 4 leté - dálková forma studia
 

         1. ročník - ČJ, ČZ, AJ, BI, D, FY, GE, CH, IKT, M, NJ , RJ, UK, Z, ZSV

         2. ročník - ČJ, ČZ, AJ, D, FY, GE, CH, IKT, M, NJ, RJ, UK, Z, ZSV

         3. ročník - ČJČZAJDFYCH, KAJ, KRJMNJRJ, SČJ, SZSV, ZZSV

         4. ročník - ČJ, ČSPČZAJDFYCHKAJKRJMNJRJSČJSZSVZZSV

    

 

  •  Pedagogické lyceum - denní forma studia

 
        1. ročník - ČJ, AJ, BI, D, EV, F, M, NJ, ON, PPSY, RJ, TV

        2. ročník - ČJ, AJBID, DVEVF, CH, IKT, MNJPPSY, ŠJ TV, VV

        3. ročník - ČJAJBIDDVEKOIKTKAJ, MNJPPSY, SČJŠJTVVV

        4. ročník - ČJAJ, DDVEKOIKTKAJMNJPPSYSČJŠJTVVV

    
 
 
  •  Zdravotnické lyceum - denní forma studia


        1. ročník - ČJAJBIDEKO, EV, F, CHIKT, LJMNJ, ON, RJ, TV

        2. ročník - ČJAJBIEKOEVFCHIKTMNJON, PRO, ŠJTV, ZKN

        3. ročník - ČJAJBIEVFCHIKT, KAJ, MNJPRO, SČJ, ŠJTVZKN

        4. ročník - ČJAJBI, FCHIKTKAJMNJ, SČJŠJTVZKN, ZP

 
 
 
30/06/2018 Prázdniny
 

Vedení školy a celý pedagogický sbor přeje všem žákům i jejich rodinám krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku. Těšíme se na...

 
15/06/2018 Podzimní termín maturitní zkoušky
 

Žáci, kteří budou konat maturitní zkoušku v podzimním termínu si musí v době od 18.6. - 25.6.2018 vyzvednout osobně u ředitele školy pozvánku k...

 
06/06/2018 Přivítání nových prvních ročníků
 

Srdečně Vás všechny zveme na uvítání budoucích 1. ročníků, které se bude konat 14.6. 2018 v 16:30 v budově školy. Těšíme se na Vás Vedení...

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio