Zdravotnické lyceum

Kmenový obor: 7842M Lyceum
Studijní obor: 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
Vstupní předpoklady žáků: Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia: 4 roky, denní studium ukončené maturitní zkouškou
Učební plán:  

Vzdělávací program zdravotnického lycea poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách.

Studijní obor sleduje tyto cíle:

  • podchytit zájem žáků o práci ve zdravotnictví a studium lékařských a nelékařských oborů;
  • poskytnout žákům všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, lékařských a nelékařských povoláních a možnostech jejich studia;
  • umožnit žákům dobře se připravit na další studium a odpovědně rozhodovat o své profesní kariéře;
  • zkvalitnit celkovou přípravu žáků pro náročné studium na vysokých a vyšších zdravotnických školách, kam se přesouvá těžiště vzdělávání kvalifikovaných zdravotnických pracovníků;
  • připravit uchazeče ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách nejen po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové, zejména formovat jejich vztah k práci ve zdravotnictví prostřednictvím celkového klimatu školy a denním kontaktem se žáky, kteří se připravují na konkrétní zdravotnické povolání.

Absolvent studijního oboru zdravotnické lyceum je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

 

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru

Zdravotnické lyceum 78-42-M/04

Školní vzdělávací program: IUVENTAS

 

Denní studium

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

A. Povinné

 

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

4

4

4

15

 

 

Cizí jazyk I

3

3

3

3

12

 

 

Cizí jazyk II

3

3

3

3

12

 

 

Dějepis

2

-

-

-

2

 

 

Občanská nauka

2

2

-

-

4

 

 

Matematika

3

3

3

3

12

 

 

Fyzika

2

2

2

1

7

 

 

Chemie

2

2

2

3

9

 

 

Biologie

2

2

2

2

8

 

 

Ekonomika

2

1

-

-

3

 

 

Informační a komunikační technologie

2

2

1

1

6

 

 

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

Estetické vzdělávání

2

2

1

-

5

 

b) oborové

 

 

 

 

 

 

 

Zdraví a klinika nemoci

-

2

4

4

10

 

 

Latinský jazyk

2

-

-

-

2

 

 

Propedeutika

-

2

2

-

4

 

 

Zdravotnická psychologie

-

-

-

2

8

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

 

Seminář z českého jazyka

-

-

2

2

4

 

 

Konverzace z cizího jazyka

-

-

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

32

32

32

32

128

Schválila pedagogická rada 31. 8. 2011

 

Ing. Lenka Zdražilová

                                                                                                                                                         ředitelka školy

 

 
 
 
21/03/2018 Pozvánka k maturitní zkoušce
 

Upozorňujeme všechny žáky, kteří se budou účastnit společné části písemné maturitní zkoušky - Jaro 2018 na to, že si musí osobně vyzvednout...

 
11/01/2018 Prezentace školy ve Futuru
 

Srdečně Vás zveme na prezentaci naší školy, která se bude konat dne 19.1.2018 v OC Futurum Ostrava.

 
11/01/2018 Změna rozvrhu DS
 

Žáci, kteří navštěvují gymnázium v dálkové formě studia budou mít dne 20.1.2017 přesunuty vyučovací hodiny ZSV z 5. a 6. na 3. a 4. vyuč.hodinu

 
více informací
 
 
 
 
Ve stručnosti o nás Jsme škola rodinného typu a proto
preferujeme úzkou spolupráci s rodinou,
podporujeme vzájemnou komunikaci
žák - učitel - rodič. V rámci výuky
jsou také zohledňovány specifické
potřeby žáků.
více informací »
 
Z naší galerie
 
Kontaktujte nás

info@iuventas.cz
www.iuventas.cz

Kounicova 1320/2
702 00 Ostrava

+420 596 23 92 53
+420 728323657

 
 
IUVENTAS OSTRAVA     |     2014     |     Developed by NET sign studio