AJ -

DatumZnámkaPopis
30.9. 2021
3,3Slovní zásoba - UNIT 1
9.11. 2021
3Přítomné časy
16.11. 20213-Ústní zkoušení
23.11. 2021
2Slohová práce
9.12. 20214Unit 1 test
6.1. 2022
NSlovní zásoba - UNIT 2
11.1. 2022NNepravidelná slovesa
2. pololetí
20.4. 202221.Test

ABI -

DatumZnámkaPopis
1.10. 20212test - Rozdělení biologie
8.10. 20213test - Nebuněční, Viry
15.10. 20215ústní zkoušení - Prokaryotická buňka
22.10. 20212-test - Prokaryotická buňka
9.11. 20213test - Bakterie, Sinice
3.12. 20213test - Eukaryotická buňka
14.12. 20214test - Dělení buňky
2. pololetí
11.2. 2022Ntest - Pletiva vodivá a základní
22.2. 2022Ntest - Kořen
18.3. 2022Ntest - Stonek, list

ČJ -

DatumZnámkaPopis
23.9.20211test: úvod do literatury
6.10.20211domácí úkol: myšl.mapa
13.10.20211test: pravopis
9.11.20211test: lit. rozbor
12.11.20215test: spis. a nespis. češ.
22.11.20211práce v hodině: rozbor povinné četby
26.11.20214test: evr. jazyky
1.12.20213test: starověká lit.
2. pololetí
22.1.20223-Dopsání zn.
27.2.20223ML - doplňování
27.2.20223-ML - určování větných členů
12.3.20225Test - pravopis
12.3.20224Test - LV
6.5.20224Test - Počátky písemnictví v Čechách, pravopis

D -

DatumZnámkaPopis
30. 9. 2021
nProjekt
10. 10. 2021
3-Test: Pravěk
5. 12. 20213Test: Starověk
2. pololetí

EKO -

DatumZnámkaPopis
1.12.20211písemný referát opakování
19.1.20221písemný referát opakování
2.6.20221Ek.pojmy zk.
2. pololetí

EV -

DatumZnámkaPopis
1.101Aktivita v hodině
1.111Aktivita v hodině
8.101test - teorie barev
1.121Fotografie - koláž
2. pololetí

FY -

DatumZnámkaPopis
1.10. 20212test - značky a jednotky fyzikálních veličin
7.10. 20214/3test - Fyzikální veličiny / oprava
14.10. 20211písemné zkoušení - Převody jednotek
5.11. 20215 (možnost opravy)test - Sčítání vektorů
25.11. 202215 (tahák při písemce)test - Klid a pohyb tělesa
7.1. 2022Ntest - Pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený
2. pololetí
11.2. 2022Ntest - Pohyb HB po kružnici (pojmy)
25.2. 2022Ntest - 1. a 2. Newtonův pohybový zákon

CH -

DatumZnámkaPopis
24.9.20211Test: značky a názvy prvků
7.10.20211Test: značky a názvy prvků 2
12.10.20213Test: Směsi
6.12.20213Test: stavba atomu
21.12.20212Test: elektronová konfigurace
2. pololetí

IKT -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí

M -

DatumZnámkaPopis
29.9.20212Písemný opakovací test: zlomky a desetinná čísla
7.10.20212-3Písemný opakovací test: početní operace a úpravy zlomků a des. čísel
21.10.20212Písemný test: množiny-zadávání
2.11.20212Písemný test: Množiny a podmnožiny
4.11.20213Písemný test: množinové operace
11.11.20212Opravný písemný test: množinové operace
22.11.20212Čtvrtletní práce
2. pololetí

Cizí jazyk

DatumZnámkaPopis
30.9.20211rozhovory
6.10.20211časování sloves
4.11.20211, 1slovíčka
4.12.20211,1,4slovíčka
2. pololetí

ON -

DatumZnámkaPopis
24. 10. 2021
1-Test: Sociologie
20. 11. 20213Aktualita
2. pololetí

TV -

DatumZnámkaPopis
1.12.1HÁZENÁ-hra
2. pololetí

Z -

DatumZnámkaPopis
4.11.20213, 2Vesmír
4.1.20224Kartografie
2. pololetí