AJ -

DatumZnámkaPopis
30.9. 2021
3,Slovní zásoba - UNIT 1

ABI -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí

ČJ -

DatumZnámkaPopis
23.9.20211test: úvod do literatury
6.10.20211domácí úkol: myšl.mapa
2. pololetí

D -

DatumZnámkaPopis
30. 9. 2021
nProjekt
2. pololetí

EKO -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí

EV -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí

FY -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí

CH -

DatumZnámkaPopis
24.9.20211Test: značky a názvy prvků
7.10.20211Test: značky a názvy prvků 2
2. pololetí

IKT -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí

M -

DatumZnámkaPopis
29.9.20212Písemný opakovací test: zlomky a desetinná čísla
7.10.20212-3Písemný opakovací test: početní operace a úpravy zlomků a des. čísel
2. pololetí

Cizí jazyk

DatumZnámkaPopis
30.9.20211rozhovory
6.10.20211časování sloves
2. pololetí

ON -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí

TV -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí

Z -

DatumZnámkaPopis
2. pololetí