Informace a termíny

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022 pro školní rok 2022/2023  – pokyny vydá škola na základě MŠMT do konce ledna 2022.

Přihláška ke vzdělávání v denním studiu se podává střední škole  do 1. března 2022.
Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 1. března 2022.

Uchazečům bude přidělen číselný kód, pod kterým budou zveřejněny  výsledky přijímacího řízení do 2 dnů po termínu  konání přijímacího řízení  v budově školy na ul. Kounicova 2, Ostrava-Moravská Ostrava a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel školy písemnou formou. 
Uchazeči o studium Pedagogického lycea musí mít na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Termíny

1. kolo přijímacího řízení pro denní formy studia čtyřletých oborů se bude konat v termínu (bude upřesněno), na základě pozvánky.
1. kolo přijímacího řízení pro denní formu studia Gymnázia – 8leté se bude konat v termínu (bude upřesněno),  na základě pozvánky.
1. kolo přijímacího řízení pro dálkovou formu studia se bude konat  v termínu (bude upřesněno),  na základě pozvánky.
Další kola vyhlásí škola dle naplněnosti jednotlivých oborů. Pro informace můžete volat tel.: 602 200 269.

Nevyhovuje Vám škola na které nyní  Vaše dítě studuje ?
Potřebujete změnit školu, nebo studijní obor i během školního roku?
V případě zájmu mohou rodiče  kdykoli požádat o přestup svého  dítěte k nám na školu i během školního roku 2020/2021, do všech studijních oborů. Totéž platí i pro dálkovou formu studia.

Těšíme se na Vás. 

K prohlídce školy  lze využít den otevřených dveří v termínu: 1.12. 2021 a 12. 1. 2022 od 8 do 18 hod. 

Je potřeba se telefonicky objednat u ředitele nebo zřizovatele školy na konkrétní čas.  Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením škola přistoupila k individuálním návštěvám v časových rozestupech.

Školu je možno navštívit i v jiném termínu po předchozí domluvě.

Počet přijímaných uchazečů

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2020/2021 pro školní rok 2021/2022 v příslušném oboru a formě vzdělávání.

kód oboru

název oboru

stupeň vzdělávání 

forma vzdělávání 

délka vzdělávání v rocích 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium – všeobecnéstřední s maturitní zkouškoudenní460

79-41-K/81

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium – všeobecnéstřední s maturitní zkouškoudenní820

79-41-K/41

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium – všeobecnéstřední s maturitní zkouškoudálkové430

78-42-M/03

ŠVP IUVENTAS

Pedagogické lyceumstřední s maturitní zkouškoudenní430

78-42-M/04

ŠVP IUVENTAS

Zdravotnické lyceumstřední s maturitní zkouškoudenní430

78-42-M/05

ŠVP IUVENTAS

Přírodovědné lyceumstřední s maturitní zkouškoudenní430