Informace k elektronické žákovské knížce

Zákonným zástupcům našich žáků byly zaslány na emailové adresy přístupy k elektronické žákovské knížce. Pokud ve 12:00 dne 16.9. 2022 nebudete mít tyto informace v emailu, kontaktujte třídního učitele svého dítěte.