Informace pro zákonné zástupce a zletilé žáky

V průběhu dne 12.3.2020 budou prostřednictvím e-mailových adres zaslány zákonným zástupcům a zletilým žáků v denní formě studia podklady pro samostudium v jednotlivých předmětech pro období od 12.3. – 18.3.2020.

V případě nedoručení materiálů, kontaktujte prosím svého třídního učitele.