Kritéria k přijímacímu řízení

Informace o kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny na základě pokynů MŠMT do 31.1.2021