Zdravotnické lyceum

Kmenový obor:7842M Lyceum
Studijní obor:78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
Vstupní předpoklady žáků:Vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení.
Délka a formy studia:4 roky, denní studium ukončené maturitní zkouškou

Vzdělávací program zdravotnického lycea poskytuje přípravu žáků ke studiu zdravotnických a medicínských oborů na vysokých školách a vyšších zdravotnických školách.

Studijní obor sleduje tyto cíle:

  • podchytit zájem žáků o práci ve zdravotnictví a studium lékařských a nelékařských oborů;
  • poskytnout žákům všeobecný rozhled v oblasti zdravotnictví, lékařských a nelékařských povoláních a možnostech jejich studia;
  • umožnit žákům dobře se připravit na další studium a odpovědně rozhodovat o své profesní kariéře;
  • zkvalitnit celkovou přípravu žáků pro náročné studium na vysokých a vyšších zdravotnických školách, kam se přesouvá těžiště vzdělávání kvalifikovaných zdravotnických pracovníků;
  • připravit uchazeče ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách nejen po stránce vědomostní, ale také dovednostní a postojové, zejména formovat jejich vztah k práci ve zdravotnictví prostřednictvím celkového klimatu školy a denním kontaktem se žáky, kteří se připravují na konkrétní zdravotnické povolání.

Absolvent studijního oboru zdravotnické lyceum je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně-sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

Učební plán studijního oboru
Zdravotnické lyceum 
Denní studium

Pozn.: Cizí jazyk – možnost výběru z nabídky: anglický, ruský, německý, španělský, francouzský jazyk.
Schválila pedagogická rada 31. 8. 2018

Ing. Lenka Zdražilová

ředitelka školy