Odevzdání maturitních prací

Odevzdání maturitních prací lze provést elektronicky, odesláním přes emailovou adresu vedoucímu práce. Emaily jednotlivých vyučujících naleznete na stránkách školy. Tištěnou podobu prací dodáte po otevření školy.

KONTAKTY NA UČITELE