Pozvánky k maturitní zkoušce

Žáci, kteří budou vykonávat maturitní zkoušku v jarním termínu si mohou od 22.2.2021 vyzvednout u ŘŠ pozvánku MZ.
Vyzvednutí přihlášky lze individuálně při dodržení všech protiepidemiolgických předpisů.