Přihláška k maturitní zkoušce

Přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním termínu lze podat v ředitelně školy ve dnech 1.–3.7. od 8:00 do 12:00. Případně v prázdninových úředních hodinách do 21. 7. 2020.