Přihláška k maturitní zkoušce

Od 16.11.2018 do 3.12.2018 si všichni žáci, kteří budou skládat MZ v jarním termínu 2019, musí u ředitele školy podat přihlášku.