Přihláška k MZ podzimní termín

Dne 21. 7. 2021 od 8:00 do 12:00 musí maturanti podat přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním termínu u ředitele školy.