Přihlášky k maturitní zkoušce

Od 23.11.2021 do 30.11.2020 jsou k dispozici přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky.
Žáci čtvrtých ročníků si je vyzvednou osobně v ředitelně školy. Vyplněné přihlášky musí být odevzdány řediteli školy do 1.12.2021 do 12:00 hodin.