Přihlášky k maturitní zkoušce

Žáci 4. ročníku odevzdají přihlášku k jarnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 ředitelce školy do 1. 12. 2022.