Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2020

Žáci, kteří budou maturovat v jarním termínu 2020 si mohou podat přihlášku u ředitele školy do 2. 12. 2019.