Přihlášky k maturitní zkoušce

Všichni žáci, kteří chtějí složit maturitní zkoušku v podzimním termínu školního roku 2018/2019 si musí podat přihlášku k maturitní zkoušce do 25.6.2019 u ředitele školy