Informace a termíny

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 pro školní rok 2020/2021  probíhá  na základě absolvování  testů jednotné zkoušky stanovené MŠMT a výsledků dosažených v 8. ročníku ZŠ a 1. pol. 9. ročníku ZŠ.

Pokud škola vyhlásí další kola přijímacího  řízení,  žáci se již NEÚČASTNÍ jednotné zkoušky CERMAT.

Přihláška ke vzdělávání v denním studiu se podává střední škole  do 1. března 2020.

Přihláška ke vzdělávání do jiné než denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 1. března 2020.

Uchazečům bude přidělen číselný kód, pod kterým budou zveřejněny  výsledky přijímacího řízení do 2 dnů po termínu  konání přijímacího řízení  v budově školy na ul. Kounicova 2, Ostrava-Moravská Ostrava a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel školy písemnou formou. 

Uchazeči o studium Pedagogicého lycea musí mít na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Termíny

1. kolo přijímacího řízení pro denní formy studia čtřletých oborů se bude konat v termínu stanoveném MŠMT, na základě pozvánky

1. kolo přijímacího řízení pro denní formu studia Gymnázia – 8leté se bude konat v termínu stanoveném MŠMT,  na základě pozvánky

1. kolo přijímacího řízení pro dálkovou formu studia se bude konat  v termínu stanoveném MŠMT,  na základě pozvánky.

Další kola vyhlásí škola dle naplněnosti jednotlivých oborů. Pro informaci můžete volat tel.: 602200269.

 

Nevyhovuje Vám škola na které nyní  Vaše dítě studuje ?

Potřebujete změnit školu, nebo studijní obor i během školního roku?

V případě zájmu mohou rodiče  kdykoli požádat o přestup svého  dítěte k nám na školu i během školního  roku 2018/2019, do všech studijních oborů.

Totéž platí i pro dálkovou formu studia.
Těšíme se na Vás. 

K prohlídce školy  lze využít den otevřených dveří v termínech:

3. 12. 2019 od 8–18 hod.

14. 1. 2020 od 8–18 hod.

Školu je možno navštívit i v jiném termínu po předchozí domluvě.

Počet přijímaných uchazečů

Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů ve školním roce 2017/2018 pro školní rok 2018/2019 v příslušném oboru a formě vzdělávání.

kód oboru

název oboru

stupeň vzdělávání 

forma vzdělávání 

délka vzdělávání v rocích 

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

79-41-K/41

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium – všeobecnéstřední s maturitní zkouškoudenní430

79-41-K/81

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium – všeobecnéstřední s maturitní zkouškoudenní820

79-41-K/41

ŠVP IUVENTAS

Gymnázium – všeobecnéstřední s maturitní zkouškoudálkové430

78-42-M/03

ŠVP IUVENTAS

Pedagogické lyceumstřední s maturitní zkouškoudenní430

78-42-M/04

ŠVP IUVENTAS

Zdravotnické lyceumstřední s maturitní zkouškoudenní430

78-42-M/05

ŠVP IUVENTAS

Přírodovědné lyceumstřední s maturitní zkouškoudenní430

9