Klub Iuventík

Dětský klub IUVENTÍK je určen zejména pro děti, které na naší škole navštěvují obor 8-letého gymnázia.

Po ukončení vyučování mohou děti trávit odpolední volno ve škole – v IUVENTÍKU. Škola má zájem vytvořit příjemný odpolední čas tak, aby se děti v klubu cítily dobře. Pod dohledem pedagogů mají možnost využít čas k zájmovým aktivitám, které jim dělají radost.

Nabízíme rozvoj výtvarné výchovy, hudební výchovy, rozšíření cizích jazyků. Ostatní zájmové kroužky jsme dětem schopni zajistit dle jejich zájmu a zaměření.

V rámci sportovního vyžití mohou trávit čas v tělocvičně nebo venku v přírodě v areálu školy.

Další možností, které mohou děti v odpoledním čase využít, je domácí příprava na vyučování. Chceme tak pomoci rodičům při jejich značném pracovním vytížení. Po příchodu ze zaměstnání se tak mohou plně věnovat dětem v rámci rodiny a nezatěžovat se přípravou do školy.

Odpolední strava ve formě svačinek a pitný režim je zajištěn.