Školné

Pro školní rok 2018/2019 je stanovena výše školného dle ceníku níže. Žák platí jen 10 měsíců v každém školním roce – prázdniny se neplatí. Platbu školného lze individuálně nastavit do měsíčních splátek. Každému žáku jsou zapůjčeny v 1. a 2. ročníku sady učebnic. Jazykové učebnice si žák platí. Škola zajístí jejich nákup.

Pro školní rok 2018/2019  je stanovena výše školného pro dálkové studium na 1.900,- Kč./měsíčně.(žák platí jen 10měsíců v každém školním roce. Prázdniny se neplatí). Platbu školného lze individuálně nastavit do měsíčních splátek.

Žáci dálkového studia učebnice nedostávají, ale mají na webu školy k dispozici zpracované podpůrné studijní materiály

8leté gymnázium

1.–4. rok studia (prima–kvarta)

1000 /měsíčně
  • Zapůjčení učebnic
  • Individuální splátky

Střední škola

Gymnázium a lycea

2 000 /měsíčně
  • Zapůjčení učebnic
  • Individuální splátky

Dálkové studium

Gymnázium

1 900 /měsíčně
  • Studijní materiály na webu školy
  • Individuální splátky