Studentský parlament

Ve škole pracuje STUDENTSKÝ PARLAMENT, který umožňuje žákům podílet se na zkvalitnění školního prostředí.

Parlament spolupracuje s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy, kde se podílí na aktivitách odborných komisí.

V roce 2009 založil studentský parlament Iuventaskou floorbalovou ligu.