Slavnostní předání maturitního vysvědčení 6. 6. 2019

Slavnostní předání maturitního vysvědčení  se koná dne 6. 6. 2019 v budově školy. V 16:00 hodin – třída Pedagogického lycea a v 17:00 hodin třídy Gymnázia a Zdravotnického lycea.Těšíme se na Vás. Vedení školy a pedagogický sbor.