PřL1

Třídní učitel: Mgr. Místecká Denisa

Informace pro rodiče a žáky: