Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny ZDE
Telefon do jídelny: 602 664 431

Prodej stravenek: nižší gymnázium 36 Kč/ 1 oběd, SŠ a vyšší gymnázium 38 Kč/1 oběd.

Odhlašování stravenek provádějte prosím telefonicky na tel: 602 664 431.
Odhlášení ze stravování musí být provedeno den předem (pracovní den) do 11:00 hodin. Pokud nebude oběd odhlášen ve stanovené době, škola peníze za takto neodhlášený oběd nevrací.