Školní jídelna

Vnitřní řád školní jídelny ZDE
Telefon do jídelny: 602 664 431

Prodej stravenek na květen 2019
29. 4. 2019 o velké přestávce (9:35–9:50)

Odhlašování stravenek provádějte prosím telefonicky na tel: 602 664 431.
Odhlášení ze stravování musí být provedeno den předem (pracovní den) do 11:00 hodin. Pokud nebude oběd odhlášen ve stanovené době, škola peníze za takto neodhlášený oběd nevrací.