Výuka od 5.10.2020

Pro nižší gymnázium (prima, sekunda, tercie, kvarta) bude probíhat prezenční výuka dle rozvrhu. Hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny jiným předmětem.

Pro 4leté obory (vyšší gymnázium a lycea) bude probíhat distanční výuka.