Začátek školního roku 2. 9. 2019

Školní rok 2019/2020 začíná dne 2. 9. 2019 v  8:00 hodin. Těšíme se na Vás po prázdninách.

Vedení školy a celý pedagogický sbor.