Začátek školního roku

Vážení rodiče, 

obdrželi jsme od MŠMT pravidla pro provoz škol (dále jen „manuál“). V souladu s tímto manuálem Vám zasíláme základní informace o začátku školního roku 2020/21. Prosím vezměte na vědomí, že se můžou níže uvedené informace ještě v souvislosti s případnou změnou epideomiologické situace změnit (v tom případě vás budeme neprodleně informovat). 

Organizační informace 

  • nástup žáků 4 letých oborů do školy bude 1.9.2020 v 8:00 hod, v tento den budou žákům vydávána potvrzení o studiu, zaktualizujeme kontaktní údaje (důležité!!) a žáci budou seznámeni se Školním řádem. Třídní schůzky pro čtyřleté obory 1. ročníků  se budou konat 2.9. v 16:30 hodin
  • Nástup žáků 8letého Gymnázia do školy  bude 1.9.2020 v 9:00 hod. Zároveň v tuto dobu proběhnou třídní schůzky se zákonnými zástupci žáků PRIMY.

Základní informace vyplývající z epidemiologické situace (viz manuál) 

  • při vstupu do budovy školy nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti 
  • u vchodu jsou instalovány zásobníky s dezinfekčními prostředky, ihned po vstupu je nutné provést dezinfekci rukou 
  • tyto dezinfekční prostředky jsou dále k dispozici ve všech třídách a učebnách, v jídelně a na všech WC 
  • v případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19 vás budeme neprodleně informovat a bude nutné bezodkladné vyzvednutí/převzetí/odchod dítěte domů 

Více informací o postupu škol vzhledem ke Covid-19 (manuál) je možné získat na stránkách ministerstva školství.