Zadání a materiály pro žáky

Prostřednictvím e-mailových adres budou zasílány každou středu až čtvrtek zákonným zástupcům a zletilým žáků v denní formě studia podklady pro samostudium v jednotlivých předmětech.

V případě nedoručení materiálů, kontaktujte prosím svého třídního učitele.