Zadání a materiály pro žáky

Vzhledem k přetrvávajícímu stavu uzavření škol, budou každý týden i nadále prostřednictvím e-mailových adres zaslány zákonným zástupcům a zletilým žáků v denní formě studia podklady pro samostudium v jednotlivých předmětech.

V případě nedoručení materiálů, kontaktujte prosím svého třídního učitele.