Spolupracujeme s organizacemi

 • Poliklinika Modrý Pavilon, s.r.o. Slezská Ostrava
 • OSSV Ostrava
 • Pedagogická fakulta Ostrava-náslechy studentů
 • VŠB- přírodovědná fakulta-projekt VODA
 • MŠ MONTY
 • Mateřské školy v rámci města Ostravy
 • AVE
 • Světluška
 • Young Life ČR
 • PPP Kpt. Vajdy Ostrava
 • Nemocnice Vítkovice
 • Nemocnice Ostrava-Fifejdy
 • MŠ Koblov a Antošovice
 • Diagnostický ústav-Ostrava-Koblov
 • OU-pedagogická fakulta-Náslechy studentů OU
 • Domov důchodců-Ostrava-Kyjovice – dobrovolnictví
 • Člověk v tísni o.p.s. Praha-Světová škola a Varianty
 • Hasičský záchranný sbor Ostrava
 • Městská policie Ostrava
 • OZO Ostrava
 • Dětské  domovy
 • AHRA
 • Srdíčkový den
 • Lázně Klimkovice
 • Dům s pečovatelskou službou na Kamenci
 • Dům s pečovatelskou péčí IRIS
 • MŠ U Dvoru ,Ostrava-Mariánské Hory
 • Evropa 2
 • Rotary klub