Tematické plány

Kliknutím na ročník se otevře složka s tematickými plány jednotlivých předmětů

Gymnázium – 4 leté – denní forma studia
1. ročník – ČJ, AJ, BI, D, FY, GE, HV, CH, IKT, M, NJ, RJ, TV, VV, Z, ZSV
2. ročník – ČJ, AJ, BI, D, FY, GE, HV, CH, IKT, M, NJ, ŠJ, TV, VV, ZSV
3. ročník – ČS, AJ, BI, ČJ, D, FY, CH, KAJ, M, NJ, SČJ, SSV, ŠJ, TV, Z, ZSV
4. ročník – ČJ, AJ, ČS, BI, D, FY, CH, KAJ, M, NJ, SČJ, SSV, ŠJ, TV, Z , ZSV

Pedagogické lyceum – denní forma studia
1. ročník – ČJ, AJ, BI, D, EV, F, M, NJ, ON, PPSY, RJ, TV
2. ročník – ČJ, AJ, BI, D, DV, EV, F, CH, IKT, M, NJ, PPSY, ŠJ TV, VV
3. ročník – ČJ, AJ, BI, D, DV, EKO, IKT, KAJ, M, NJ, PPSY, SČJ, ŠJ, TV, VV
4. ročník – ČJ, AJ, D, DV, EKO, IKT, KAJ, M, NJ, PPSY, SČJ, ŠJ, TV, VV

Zdravotnické lyceum – denní forma studia
1. ročník – ČJ, AJ, BI, D, EKO, EV, F, CH, IKT, LJ, M, NJ, ON, RJ, TV
2. ročník – ČJ, AJ, BI, EKO, EV, F, CH, IKT, M, NJ, ON, PRO, ŠJ, TV, ZKN
3. ročník – ČJ, AJ, BI, EV, F, CH, IKT, KAJ, M, NJ, PRO, SČJ, ŠJ, TV, ZKN
4. ročník – ČJ, AJ, BI, F, CH, IKT, KAJ, M, NJ, SČJ, ŠJ, TV, ZKN, ZP

Gymnázium – 4 leté – dálková forma studia
1. ročník – ČJ, ČZ, AJ, BI, D, FY, GE, CH, IKT, M, NJ , RJ, UK, Z, ZSV
2. ročník – ČJ, ČZ, AJ, D, FY, GE, CH, IKT, M, NJ, RJ, UK, Z, ZSV
3. ročník – ČJ, ČZ, AJ, D, FY, CH, KAJ, KRJ, M, NJ, RJ, SČJ, SZSV, Z, ZSV
4. ročník – ČJ, ČSP, ČZ, AJ, D, FY, CH, KAJ, KRJ, M, NJ, RJ, SČJ, SZSV, Z, ZSV