Maturita

Zde najdete informace a materiály ohledně maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024.

Žáci čtvrtých ročníků si mohou podat osobně přihlášku k jarnímu termínu maturitních zkoušek v roce 2024 
v ředitelně školy, od 20.11. do 1.12.2023 v čase od 8:00 do 14:00hod.

Maturitní okruhy 2023/2024