Maturita

Zde najdete informace a materiály ohledně maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023.

Od (bude upřesněno) do (bude upřesněno) jsou k dispozici přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky. Žáci čtvrtých ročníků si je vyzvednou osobně v ředitelně školy. Vyplněné přihlášky musejí být odevzdány řediteli školy do (bude upřesněno).

Maturitní okruhy 2022/2023