Matematika

1.ročník

2.ročník

3.ročník

 • Analytická geometrie
 • Kuželosečky – 2.pololetí
  • texty obsahem přesahují požadavky kladené na studenty dálkového studia.
  • ve výuce budou počítány převážně typové příklady na 3. písemnou práci
  • materiály jsou stáhnuty ze stránek http://www.ucebnice.krynicky.cz/ 
 • Posloupnosti
  • texty obsahem přesahují požadavky kladené na studenty dálkového studia.
  • ve výuce budou počítány převážně typové příklady na 4. písemnou práci
  • materiály jsou stáhnuty ze stránek http://www.ucebnice.krynicky.cz/ 
 • Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
   • texty obsahem přesahují požadavky kladené na studenty dálkového studia.
   • ve výuce budou počítány převážně typové příklady na písemnou práci
   • materiály jsou stáhnuty ze stránek http://www.ucebnice.krynicky.cz/

4.ročník